Tạo shortcut cho Task Manager

Khi sử dụng hệ điều hành Windows ta có thể thấy Task Manager là công cụ thường xuyên được sử dụng. Bạn có thể mở cửa sổ Task Manager bằng nhiều cách nhưng đơn giản nhất là tạo một shortcut trên màn hình desktop. Bạn nhấn chuột phải lên desktop chọn New, trong menu hiện ra chọn Shortcut. Trong cửa sổ Create shortcut bạn gõ taskmgr.exe vào ô Type the location of the item rồi nhấn Next. Sau đó bạn nhập tên cho shortcut trong ô Type a name for this shortcut, cuối cùng nhấn Finish. Vậy là xong, những lần sau bạn chỉ cần nhấp đúp chuột vào shortcut này để gọi Task Manager. Nếu đang sử dụng Windows 7, bạn có thể nhấn vào shortcut rồi chọn Pin to Taskbar để ghim nó xuống thanh taskbar, như vậy bạn có thể mở cửa sổ Task Manager chỉ với một cú click chuột.

Advertisements

Làm xuất hiện những chương trình ẩn của Windows

Thông thường, khi cài đặt một chương trình nào đó vào máy tính thì bạn có thể dễ dàng nhìn thấy nó trong danh sách Add/Remove Programs. Tuy nhiên bạn sẽ không nhìn thấy những chương trình được Windows cài tự động. Những chương trình này đã được Windows làm ẩn đi để làm xuất hiện chúng bạn tìm đến thư mục C\Windows\Inf. Đây là thư mục ẩn bạn chọn Tools>Folder Options>View chọn mục Show hidden files and folder phần Advanced settings rồi nhấn OK mới có thể nhìn thấy. Trong thư mục Inf bạn tìm và mở file sysoc.inf. Tập tin này liệt kê rất nhiều chương trình, những chương trình có chữ hide ở cuối dòng là những chương trình ẩn. Bạn chỉ cần xóa chữ hide đi là được. Lưu ý là chỉ xóa chữ hide thôi. Sau đó lưu tập tin sysoc.inf lại.