Tạo shortcut cho Task Manager

Khi sử dụng hệ điều hành Windows ta có thể thấy Task Manager là công cụ thường xuyên được sử dụng. Bạn có thể mở cửa sổ Task Manager bằng nhiều cách nhưng đơn giản nhất là tạo một shortcut trên màn hình desktop. Bạn nhấn chuột phải lên desktop chọn New, trong menu hiện ra chọn Shortcut. Trong cửa sổ Create shortcut bạn gõ taskmgr.exe vào ô Type the location of the item rồi nhấn Next. Sau đó bạn nhập tên cho shortcut trong ô Type a name for this shortcut, cuối cùng nhấn Finish. Vậy là xong, những lần sau bạn chỉ cần nhấp đúp chuột vào shortcut này để gọi Task Manager. Nếu đang sử dụng Windows 7, bạn có thể nhấn vào shortcut rồi chọn Pin to Taskbar để ghim nó xuống thanh taskbar, như vậy bạn có thể mở cửa sổ Task Manager chỉ với một cú click chuột.

Advertisements