Xem phim Star Wars trong Command Prompt

Đây là chuyện dường như không thể nhưng lại có thật 100%. Để xem được bộ phim này bạn vào Start chọn All Programs>Accessories>Command Prompt. Gõ telnet nhấn Enter. Sau đó gõ o nhấn Enter. Cuối cùng gõ towel.blinkenlights.nl rồi nhấn Enter. Chờ trong giây lát và thưởng thức.

Advertisements